ДЗИ-Атрий

Застрахователен посредник ДЗИ-Атрий

 

За „ДЗИ-АТРИЙ“ ЕООД

Фирма „ДЗИ-АТРИЙ“ ЕООД е застрахователен посредник основан през 2006 година под името „АТРИЙ“, като застрахователна агенция.
Компанията започва работа с общо застраховане през 2002г., а впоследствие разширява постепенно своите застрахователни услуги в
областта и на здравното, пенсионното и живото-застраховането.

През 2008 година получава лиценз за застрахователен ПОСРЕДНИК № 107/28.04.08 към Комисията по финансов надзор.

През годините „ДЗИ-АТРИЙ“ ЕООД използва стратегията на интензивното развитие.
Фирмата постоянно се разраства, наема нови служители, увеличава финансовият си резултат, подобрява качеството на услугите си.
Въпреки голямата конкуренция в застрахователния бранш, „АТРИЙ” е успяла да се наложи на пазара, да изгради добро име и да постигне
отлични резултати. За последните 4 години дружеството достига едно от първите места в националните съревнования и класации на
ЗД „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД по сключване на застрахователни договори „Гражданска отговорност„, „Автокаско“ и „Пожар и други опасности“.
Работи с редица Асистиращи компании.

Една от основните цели на „ДЗИ-АТРИЙ” ЕООД е да влезе в списъка на застрахователните посредници сред първите 10.
На територията на БУРГАС, Несебър, София, Пловдив, Велинград разполага с разгърната мрежа от офиси, като предстои откриването на още във
Враца, Варна, Велико Търново, Габрово, Гоце Делчев, Търговище, Добрич, Своге, Шумен, Русе.
С увеличаването на офисите на „ДЗИ-АТРИЙ“ ЕООД в цяла България се цели постепенно преодоляване на силната конкуренция. Води се агресивна политика, свързана с отстъпки, добри условия, допълнителни преференции, безвъзмездни услуги за клиентите и т.н.

„ДЗИ-АТРИЙ“ ЕООД при осъществяване на дейността си като застрахователен посредник спазва принципа на доброволността и
добросъвестно и с дължимата грижа разяснява правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защита на интересите
на потребителите на застрахователни услуги, като се задължава да не разпространява данните и информацията предоставена му
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изготвянето на възложената му консултация, която е безплатна,
като се задължава да пази и не накърнява по какъвто и да e начин доброто име на КЛИЕНТА.

 

Ако имате нужда,
можете да вземете
кола под наем
от нашите партньори от
Top Ren-A-Car